Mål din fedtprocent og muskelmasse med Tanita

Her kan du få information omkring, hvad bodyscanningen viser.

Hvor sund er du?

Rigtig mange vejer sig tit og ofte og har en idé om, at de vejer for lidt eller for meget.
Men de er alligevel i tvivl om, hvorvidt de har en sund krop – hvordan står det til med fedt og muskler, er der for meget af det ”farlige fedt” omkring organerne osv. Er jeg tyndfed?
Og hvis det nu ikke står så godt til, hvad kan der så gøres?

Er du en af dem?

Så kan du få svar på dine spørgsmål ved at få en bodyscanning på en Tanita vægt.

Her får du svar på mange af dine spørgsmål: Hvordan ser dine tal ud og, hvad betyder de?

HVAD ER EN TANITA VÆGT?

Vi benytter en Tanita vægt med kropsanalyse.
Den anvender BIA-teknologi (Bioelektrisk impedansanalyse) og har en meget høj nøjagtighed (+/-4% i forhold til en Dexa scanner).
Når du træder op på Tanitavægten, sendes der et meget lavt, sikkert elektrisk signal op gennem kroppen, der måler modstanden, når den passerer gennem dit væv. Du kan ikke mærke det.
Signalerne herfra indgår sammen med dine personlige tal (alder, køn, højde, type), som indtastes og beregner dit resultat.

Tanita vægten udskriver en strimmel, der blandt andet viser:

  • Vægt
  • Fedtprocent
  • Muskelmasse
  • Total vandmængde
  • Knoglemasse
  • Basal stofskifte
  • Metabolisk (fysisk) alder
  • Indre fedt

Her kan du finde lidt forklaring til nogle af de specifikke områder, som også er nævnt nedenfor i ” Det fortæller Tanita”.

Mål din fedtprocent

Fat % (fedt procent)

Tanita generer mål af din fedtprocent, som er i din krop dvs. at Tanita beregner, hvor stor en andel af hele din krop, som er fedt.
Anbefalingerne for en sund og normal fedtprocent varierer afhængig af både køn og alder. Mænd bør f.eks. have en lavere fedtprocent end kvinder.
Tanita viser, hvor du ligger og i hvilket interval, du bør ligge.

Muscle Mass (muskelmasse)

Tanita viser, hvor mange kg af din samlede kropsvægt, der består af muskler.
Der er ikke nogen officiel skala eller rate for, hvor den bør ligge.
Musklerne fungerer som en motor, der bruger energi og dermed forbrænder dine kalorier.
Jo højere muskelmasse du har, jo bedre forbrænder din krop kalorier.
En stor muskelmasse sætter skub i dit hvilestofskifte (også kaldet BMR = basal metabolisk rate).

TBW (total vandmængde i kroppen)

Kroppen består normalt af 50-70 % vand.
Tanita viser dels det totale indhold af vand i din krop i kilo og i procent af den totale kropsvægt.
Vandmængden måles på en skala, hvor det anbefales, at kvinder ligger mellem 45-60 % og mænd mellem 50-65 %.

Bone Mass (knoglemasse)

Vi har 206 knogler i kroppen.
En normal, sund knoglemasse ligger for kvinder mellem 1,9 og 2,9 kg. For mænd ligger den mellem 2,7 og 3,7 kg.
Målingen er et estimat af kroppens knoglemineral og calcium.
Målingen siger ikke noget om knogleskørhed.

BMR Basal Metabolic rate (basal stofskifte)

BMR betyder basal metabolisk rate (basalstofskifte) også kaldet hvileforbrænding.
Tanita beregner BMR ud fra dine tal: køn, alder, muskelmasse mv.
Hvileforbrænding er den mængde energi (KJ/Kcal), som din krop skal bruge for at dine organer kan fungere, når du ikke laver noget, men bare ligger på sofaen og trækker vejret.
Det er altså, hvad du forbrænder på et døgn, hvis du ikke rør dig.

Metabolic Age (din fysiologiske alder)

Tanita beregner din fysiske alder på grundlag af dit BMR (basal stofskifte) og sammenholder dine værdier med sunde og ideelle værdier for de enkelte faktorer.
Hvis f.eks. mål af din fedtprocent er for høj i forhold til, hvad der anses for at være sundt for dit køn og alder, så vil din metaboliske alder være højere end din aktuelle alder.
Du kan maksimalt være 15 år yngre eller 15 år ældre end din aktuelle alder.
Hvis din fysiologiske alder er højere end din aktuelle alder, så er det på tide at ændre livsstil!

Visceral Fat Rating (indre fedt)

Her viser Tanita, hvor meget fedt, der ligger omkring dine indre organer.
Det kaldes også det ”farlige” fedt.
Niveauet angives på en skala, hvor man bør ligge under 12 og så tæt på 1 som muligt.
For meget fedt omkring de indre organer kan være livstruende og bør tages meget alvorligt, da det kan forhindre organerne i at fungere optimalt og kan lede til forskellige livsstilssygdomme, f.eks. hjertekarsygdomme, forhøjet blodtryk og type 2 diabetes.

BMI Body Mass Index (kropsmasseindex)

BMI er et udtryk for forholdet mellem din højde og din vægt placeret på en skala:

BMI udregnes således: Din vægt i kg/(din højde i meter x din højde i meter) og kriterierne er:
Under 19 = undervægt
19-25 = normalvægt
25-30 = overvægt
Over 30 = fedme

BMI siger ikke noget om, hvor sund din kropssammensætning er og tager ikke højde for, hvor meget fedt eller muskelmasse din krop indeholder. BMI bør derfor ikke anvendes som andet end et fingerpeg om, hvor du ligger på en skala.
Derfor er det vigtigere at se på dine specifikke tal, som vi kan måle med Tanita vægten.
Dette vil give et mere rigtigt billede af, hvor sund du er, og du kan også ved scanninger undervejs i dit arbejde med at få en sundere livsstil se, hvordan det går.

Ønsker du at læse mere omkring, hvad du kan gøre for en sundere livsstil? Så kan du læse mere om, hvordan du opretholder en sund og balanceret livsstil her.

Har du spørgsmål eller ønsker du a høre mere omkring Tanita og måling af din fedtprocent, så er du mere end velkommen til, at ringe på 29763818 eller skrive til os på info@herbacare.dk.

Sidebar